Dịch vụ công trực tuyến

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

   • Đăng nhập
   • Đăng ký
   • Quên mật khẩu

Khách hàng cần biết

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh giá nước sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng nước sạch sinh hoạt Công ty Nước sạch Hà Nội 

Công ty Nước sạch Hà Nội trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách hàng trong công tác quản lý, sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn trong thời gian qua. 

Căn cứ Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 07/07/2023 của UNBD Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Công ty Nước sạch Hà Nội trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc thực hiện quyết định điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

1. Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt 

TT

Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt

Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt (đồng/m3)

Từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024

 

I

Hộ dân cư

 

 

 

1

Mức đến 10 m3/đồng hồ/tháng

 

 

 

 

Hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo

5.973

5.973

 

 

Hộ dân cư khác

7.500

8.500

 

2

Từ trên 10 đến 20 m3/đồng hồ/tháng

8.800

9.900

 

3

Từ trên 20 đến 30 m3/đồng hồ/tháng

12.000

16.000

 

4

Trên 30 m3/đồng hồ/tháng

24.000

27.000

 

II

Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; phục vụ mục đích công cộng

12.000

13.500

 

III

Hoạt động sản xuất vật chất

15.000

16.000

 

IV

Kinh doanh dịch vụ

27.000

29.000

 

Giá bán trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

2. Hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo căn cứ theo quyết định phê duyệt rà soát hàng năm của  UBND Thành phố Hà Nội.

- Hộ dân thuộc diện gia đình chính sách là: Hộ gia đình có thành viên là người có công với cách mạng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Để được thực hiện áp giá đúng quy định cho các hộ gia đình nêu trên, Công ty Nước sạch Hà Nội kính đề nghị Quý khách hàng phối hợp với Chính quyền địa phương  nơi cư trú cung cấp xác nhận thông tin hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo để gửi tới các Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch quản lý cấp nước địa bàn trước ngày 20/07/2023.

Công ty Nước sạch Hà Nội rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các Quý khách hàng.

I.Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

1.Khách hàng có quyền

1.1. Yêu cầu Đơn vị kinh doanh nước sạch: cung cấp nước sạch với khối lượng, chất lượng và điều kiện dịch vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng; đảm bảo tính chính xác của thiết bị đo đếm nước sạch, số tiền nước phải thanh toán; khôi phục việc cung cấp nước trong thời gian sớm nhất sau khi hệ thống cấp nước bị sự cố;

1.2. Được Đơn vị kinh doanh nước sạch cung cấp thông tin về: các sự cố liên quan đến việc cung cấp nước; kế hoạch sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống cấp nước; các quy định mới liên quan đến việc cung cấp, sử dụng nước;

1.3. Yêu cầu Đơn vị kinh doanh nước sạch tạm ngừng dịch vụ cấp nước trong một thời gian nhất định (Khách hàng phải trả các chi phí về việc đóng, mở nước).

2.Khách hàng có nghĩa vụ

2.1. Thanh toán tiền nước đầy đủ và đúng thời gian theo hợp đồng dịch vụ cấp nước. Trường hợp Khách hàng có khiếu nại đang chờ Đơn vị kinh doanh nước sạch hoặc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, Khách hàng vẫn phải thanh toán tiền nước còn nợ theo đúng thời hạn đã được thông báo;

2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho Đơn vị kinh doanh nước sạch ghi chỉ số đồng hồ nước, thay đồng hồ nước và kiểm tra hệ thống cấp nước phía sau đồng hồ nước;

2.3. Kịp thời thông báo cho Đơn vị kinh doanh nước sạch khi phát hiện các sự cố về chất lượng nước, áp lực nước hoặc sự bất bình thường của đồng hồ nước;>

2.4. Tiếp nhận, bảo vệ nguyên trạng hệ thống cấp nước, đồng hồ nước và các thiết bị và các chì niêm phong do Đơn vị kinh doanh nước sạch lắp đặt; không tự ý sửa chữa, di chuyển hoặc thay đổi hệ thống ống dẫn từ đồng hồ nước trở ra thuộc thẩm quyền quản lý của Đơn vị kinh doanh nước sạch;

2.5. Không được sử dụng máy bơm hút nước trực tiếp từ hệ thống cấp nước của Đơn vị kinh doanh nước sạch; không đấu nối chung hệ thống cấp nước của Đơn vị kinh doanh nước sạch với các hệ thống cấp nước khác; không được làm sai lệch chỉ số đồng hồ nước; không gây trở ngại khi Đơn vị kinh doanh nước sạch thực hiện quyền quản lý và khai thác trên hệ thống cấp nước của Đơn vị kinh doanh nước sạch;

2.6. Tự thiết kế, lắp đặt hệ thống ống dẫn nước sau cụm đồng hồ, đảm bảo an toàn, không gây sự cố rủi ro đến hệ thống cấp nước của Đơn vị kinh doanh nước sạch và chịu trách nhiệm về khối lượng nước thất thoát, rò rỉ sau cụm đồng hồ nước;

2.7. Các nghĩa vụ khác được nêu trong hợp đồng dịch vụ cấp nước và các qui định của pháp luật.

II. Một số nguyên tắc chung

 1. Khi đồng hồ có sự cố kỹ thuật, không đo chính xác thì lượng nước sử dụng của Khách hàng được tính theo mức trung bình của 3 tháng liền kề trước đó;
 2. Đồng hồ nước được xem là vẫn chạy chính xác nếu kết quả kiểm tra, kiểm định có sai số không vượt quá  ±5% lượng nước thực tế qua đồng hồ nước;
 3. Khách hàng sử dụng nước không đúng với mục đích đã đăng ký, Đơn vị kinh doanh nước sạch sẽ tính tiền sử dụng nước theo mục đích mới và truy thu (nếu có) kể từ ngày Khách hàng thay đổi mục đích sử dụng;
 4. Việc Đơn vị kinh doanh nước sạch ngừng cấp nước do Khách hàng vi phạm các điều khoản của hợp đồng và các vi phạm của pháp luật, sau khi Đơn vị kinh doanh nước sạch đã khắc phục các lỗi vi phạm và có nhu cầu đấu nối lại thì mọi chi phí đóng mở nước do Bên B chi trả theo quy định hiện hành.

III. Bồi thường thiệt hại

1.Đơn vị kinh doanh nước sạch có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Khách hàng trong các trường hợp sau:

1.1. Ghi sai chỉ số đồng hồ nước, tính sai hóa đơn tiền nước dẫn đến thu tiền nước nhiều hơn số tiền Khách hàng phải trả, mức bồi thường bằng khoản tiền thu thừa cộng với lãi suất;

1.2. Khi đồng hồ nước có sai số vượt quá giới hạn cho phép (±5% lượng nước thực tế qua đồng hồ) thì Đơn vị kinh doanh nước sạch phải thay đồng hồ cho Khách hàng và đồng thời hoàn trả số tiền nước đã thu tương ứng với sai số lượng nước chạy nhanh tính từ thời điểm lượng nước sử dụng tăng đột biến so với mức tiêu thụ bình quân trước đó trong kỳ hóa đơn gần nhất.

2.   Khách hàng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Đơn vị kinh doanh nước sạch trong các trường hợp sau:

2.1. Khi độ sai số của đồng hồ nước vẫn nằm trong giới hạn cho phép (±5% lượng nước thực tế qua đồng hồ) thì Khách hàng yêu cầu kiểm tra kiểm định phải chịu chi phí

2.2. Để mất, hỏng đồng hồ nước hoặc các thiết bị khác hỗ trợ cho việc cung cấp nước, mức bồi thường bằng giá trị bù đắp lại phần đã mất, hỏng và chi phí để tái lập lại việc cung cấp nước theo quy định;

2.3. Sử dụng nước sai mục đích thỏa thuận, không đúng số hộ và số người đã đăng ký gây thiệt hại cho Đơn vị kinh doanh nước sạch, mức bồi thường bằng khoản tiền chênh lệch giá trong thời gian vi phạm cộng với lãi suất của khoản tiền chênh lệch đó;

2.4. Có các hành vi trộm cắp nước sạch dưới mọi hình thức, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải bồi thường thiệt hại cho Đơn vị kinh doanh nước sạch, trong đó mức bồi thường giá trị lượng nước bị lấy cắp tính theo đơn giá nước sạch cao nhất.

Lãi suất của khoản tiền tại điểm 1.1, 1.2, 2.3, bằng mức lãi suất tiền gửi cao nhất của ngân hàng mà Đơn vị kinh doanh nước sạch có tài khoản ghi trong hợp đồng cấp nước tại thời điểm thanh toán.