Dịch vụ công trực tuyến

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu

KHẢO SÁT VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ông/Bà chọn hình thức tham gia khảo sát:
   
HƯỚNG DẪN

Bước 1: Nhập mã hồ sơ (mã hồ sơ do hệ thống cung cấp cho người dùng khi gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng) hoặc họ tên người dùng và ấn nút Tiếp tục.


buoc1danhgia.pngBước 2: Người dùng trả lời câu hỏi bằng cách tích chọn câu trả lời. Sau đó ấn nút Tiếp theo để trả lời tiếp các câu hỏi

a2.png


a3.png

Ấn nút Quay lại để thay đổi phương án trả lời cho câu hỏi trước.

a4.png

a5.png
 
 
 
 
 

Bước 3: Ấn nút Gửi đi để gửi đánh giá của người dùng tới cơ quan chức năng

a6.png


Hệ thống thông báo gửi thành công sau khi người dùng tích chọn nút Gửi đi.

a7.png